نام كتاب: توضیح المسائل امام خمینی (ره)
نویسنده: امام خمینی
حجم: 367 كیلو بایت
موضوع: رساله مراجع
توضیح: رساله توضیح المسائل امام خمینی

 شامل:
وصیت نامه سیاسی امام
زنگدنامه امام خمینی
دریافت كتاب 
پسورد:   www.mobooks.ir